Η διαδικασία μας

Δείγμα διαδικασίας παραγγελίας: Παραγγελία - υλικό μέλους σε ανάλυση συστήματος - προμήθεια σύμφωνα με την έρευνα απαιτήσεων ποιότητας, αγορά υλικού, παράδοση υλικού στην αποθήκη (η ποιοτική επιθεώρηση, δοκιμή) και ταυτόχρονα για την εκτέλεση της παραγωγής - δοκιμάστε την κοπή (καλούπι) - - κομμένα υλικά - συστατικά ελέγχου υλικού (το μέρος εξετάζει το μέγεθος δοκιμής, τις προδιαγραφές κ.λπ.), η παραγωγή να παραχθεί, να συσκευαστεί (έλεγχος προϊόντος πριν, επιθεώρηση ημικατεργασμένων προϊόντων, πλήρης επιθεώρηση τελικών προϊόντων) - προϊόν στην αποθήκη (δειγματοληπτική επιθεώρηση από επιθεωρητή ποιότητας) -- αποστολή

Λεπτομερής διαδικασία παραγωγής

Το υλικό έφτασε

Σύμφωνα με το υλικό χωρίζεται σε κύρια υλικά, βοηθητικά υλικά, υλικά συσκευασίας, αποθήκευση σε τρεις διαφορετικές αποθήκες, κάθε αποθήκη έχει έναν αποθηκευτή υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο.Αφού φτάσουν όλα τα υλικά στην αποθήκη, ο επιθεωρητής ποιότητας θα κάνει φυσικές και χημικές δοκιμές στα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.Περιλαμβάνει δοκιμή σταθερότητας χρώματος, δοκιμή ψεκασμού αλατιού, δοκιμή συρρίκνωσης κ.λπ. Το υλικό μπορεί να εισέλθει στην αποθήκη μόνο αφού περάσει την αποδοχή.

εικόνα001

Υλικό κοπής

Διαθέτουμε δύο εργαστήρια κοπής, το ένα για υφάσματα, το άλλο για χαρτόνι και άλλα υλικά υψηλής ακρίβειας.Όλα τα προϊόντα θα οργανώσουν καλούπια κοπής για δοκιμαστική παραγωγή, σύμφωνα με τη δοκιμαστική παραγωγή των προγεννητικών συναντήσεων.Το τμήμα ποιότητας και το τμήμα παραγωγής συζητούν την καλύτερη μέθοδο διαδικασίας σύμφωνα με τη δοκιμαστική λειτουργία για την αποφυγή προβλημάτων ποιότητας.Η δοκιμαστική παραγωγή πληροί τις προϋποθέσεις, πριν από την επίσημη κοπή υλικού χύδην.

εικόνα003

Τμήμα Ελέγχου Υλικού Παραγωγής

Όλα τα υλικά θα φτάσουν στο τμήμα ελέγχου υλικού πριν σταλούν στο συνεργείο.Ο ελεγκτής υλικού θα μετρήσει την ποσότητα του υλικού και ο ελεγκτής ποιότητας θα ελέγξει και θα ελέγξει επίσης το μέγεθος και την ποιότητα του υλικού.Αφού περάσει την επιθεώρηση, το υλικό θα σταλεί στο συνεργείο.Ο ελεγκτής υλικού απελευθερώνει υλικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Αφού το υλικό φτάσει στο συνεργείο, το προσωπικό διαχείρισης του συνεργείου θα ελέγξει και θα επιβεβαιώσει επίσης το υλικό.

εικόνα005

Παραγωγή προϊόντων

Πριν από τη μαζική παραγωγή, το συνεργείο θα παράγει δείγματα τόξων για την επιβεβαίωση του πελάτη και η παραγωγή θα διευθετηθεί μόνο μετά την επιβεβαίωση του πελάτη.Μετά την παραλαβή του υλικού, ο διευθυντής του συνεργείου θα διανείμει το υλικό στον εργαζόμενο που είναι υπεύθυνος για κάθε διαδικασία σύμφωνα με τη διαδικασία παραγωγής.Κάθε διαδικασία θα κάνει την επιβεβαίωση του πρώτου τεμαχίου, το ποιοτικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό επιβεβαιώνουν το πρώτο κομμάτι, την επίσημη έναρξη της παραγωγής.Κάθε γραμμή παραγωγής θα διαθέτει ποιοτικό προσωπικό για επιτόπιο έλεγχο και επιθεώρηση κάθε διαδικασίας για την αποφυγή ημικατεργασμένων προϊόντων στην παραγωγή.Ολόκληρη η γραμμή παραγωγής είναι λειτουργία γραμμής συναρμολόγησης.Το τμήμα συσκευασίας είναι υπεύθυνο για τη συσκευασία των τελικών προϊόντων και κάθε συσκευασία είναι εξοπλισμένη με έναν ποιοτικό επιθεωρητή για την πλήρη επιθεώρηση των προϊόντων. Μετά τη συσκευασία του προϊόντος, θα σταλεί στην αποθήκη τελικού προϊόντος, στον αποθηκευτή για να μετρήσει την ποσότητα πριν από την αποθήκευση .Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε τρία εργαστήρια παραγωγής, ένα εργαστήριο υψηλής συχνότητας, ένα εργαστήριο ραπτικής, ένα εργαστήριο προϊόντων κόλλας, η διαδικασία λειτουργίας είναι η ίδια.

εικόνα007 image011 εικόνα009

Έτοιμα προϊόντα στην αποθήκη

Τα τελικά προϊόντα μεταφέρονται στην αποθήκη από το προσωπικό του συνεργείου και ο αποθηκευτικός μετράει την ποσότητα.Μετά την αποθήκευση, ο επιθεωρητής του τελικού προϊόντος θα ελέγχει τα προϊόντα σύμφωνα με την AQL. Ταυτόχρονα με τη σύνταξη της αναφοράς προϊόντος, θα επισημάνει το προϊόν, θα διακρίνει τα κατάλληλα και τα μη πιστοποιημένα προϊόντα, τα προϊόντα που δεν πληρούν τα κριτήρια θα σταλούν πίσω στο συνεργείο για εκ νέου επεξεργασία.Η αποστολή μπορεί να διευθετηθεί μόνο αφού λάβετε την ειδική αναφορά προϊόντος από τον επιθεωρητή ποιότητας.

εικόνα013 εικόνα015


Στείλτε μας το μήνυμά σας:

Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς